collegi

collegi
El blog del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona vol ser una continuació del web corporatiu col·legial amb les particularitats pròpies d'aquest recurs com són les reflexions de caire més personal, així com una eina més de suport a la presència del Col·legi a les xarxes socials. Volem que sigui un espai obert de comentaris i reflexions sobre la nostra professió, on hi pugui haver un diàleg que ens enriqueixi a tots plegats: mediadors, asseguradores, perits i consumidors.

dijous, 21 d’abril de 2016

Reflexions...

Ja hem transcorregut aquest primer quart del 2016, portant com sempre les noves il·lusions i la sensibilitat a flor de pell, sobretot pel 2015 tan especial que hem tingut i clos de manera extraordinària.

Vaig felicitar personalment tots els membres de la Comissió Organitzadora dels actes del 50è aniversari del nostre col·legi (COC50), en la reunió de cloenda que vàrem tenir el gener, per tota la feina feta de difusió del que representa la mediació; ara, però, des d’aquesta plana dos, vull tornar a fer palès aquest agraïment i que quedin per escrit les ganes, les il·lusions, la força, l’originalitat, la dedicació i l’esforç que varen bullir als caps per poder dur a terme els dotze actes durant tot l’any passat.

Després de l’intens 2015 viscut amb la celebració del 50è aniversari de la nostra institució, com deia, aquest any no ens po· dem quedar enrere, sobretot en el que fa referència a la formació continuada i també a la difusió de la nostra tasca.

Fa pocs dies, exactament el 23/02/2016, es va publicar la nova Directiva de Distribució d’Assegurances (IDD), que ens implicarà a tots, tant entitats asseguradores com me· diadors. Entre d’altres qüestions, i a fi que el client final tingui una major transparència a l’hora d’acompanyar els productes assegura· dors, caldrà fer un resum de les caracterís· tiques del producte contractat. Som davant la difícil tasca de les legislacions europees en matèria de distribució d’assegurances perquè les normes siguin cada cop més homogènies, tot i que ho veig molt difícil al meu entendre, per diversos motius, socio· econòmics, professionals, culturals, etc. però és bo si cada cop anem apropant aquestes diferències.

Quan parlava dels objectius en què hem de pensar per a aquest any, i tal com deia en la darrera assemblea del Col·legi, una fita que no podem perdre de vista és la defensa dels interessos dels nostres col·legiats, lluitant de forma clara, exigent i contundent contra aquells que distribueixen les assegurances com un a més a més, per obligació, per im·posició, sense motius, i quasi d’una forma “aprofessional”, i cal també que destaquem la feina de la mediació professional col·legia·da, diferenciant clarament la PROFESIONA·LITAT per davant de la col·locació dirigida i sense resposta en el després.

Com deia al principi, “reflexions”, però no només es tracta d’uns pensaments desor·denats, sinó d’un camí a seguir, el nostre, ple de dificultats, però també ple d’alegries i recompenses personals i professionals.


Som-hi, doncs!

Jordi Triola Guillem
President