collegi

collegi
El blog del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona vol ser una continuació del web corporatiu col·legial amb les particularitats pròpies d'aquest recurs com són les reflexions de caire més personal, així com una eina més de suport a la presència del Col·legi a les xarxes socials. Volem que sigui un espai obert de comentaris i reflexions sobre la nostra professió, on hi pugui haver un diàleg que ens enriqueixi a tots plegats: mediadors, asseguradores, perits i consumidors.

dilluns, 19 de gener de 2015

Reflexions

Al darrer número d’el butlletí la firma convidada ens parla d’iniciatives imaginatives i el nostre president es pregunta cap on va la mediació, i tant un com l’altre ens apunten solucions perquè tant la cultura com la nostra professió segueixin ubicats a la primera fila, utilitzant terminologia del teatre.

Enguany tindrà lloc el cinquantè aniversari de la creació del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i m’agradaria fer unes breus reflexions.

El nostre col·legi sempre ha tingut una clara vocació de servei, de constància i innovació i amb aquests requisits s’encara aquest any tan especial. El Col·legi de Girona és un dels més actius de l’Estat espanyol i demostra la seva ferma vocació de servei. En l’actualitat s’ofereixen una cinquantena de serveis als col·legiats, d’on hi podem destacar la informació constant, les assessories externes, la formació i el reciclatge professional continuats –veritable leit motiv del Col·legi-, les campanyes d’imatge per conscienciar el consumidor, i l’edició d’una revista trimestral (el butlletí) que és la més antiga de les que editen els col·legis de l’Estat espanyol.

La nostra institució seguirà defensant els legítims interessos dels col·legiats i dels consumidors, fomentant el més alt nivell professional i tècnic dels seus integrants, mitjançant el compromís permanent d’assessorament i formació en el desenvolupament de la carrera professional i en la defensa del col·legiat. 

I en el Col·legi hi serà aquell professional que es faci seus els valors que representen la nostra identitat com a col·lectiu, com són el treball conjunt, la conducta ètica i el desenvolupament amb total professionalitat de la nostra tasca.

Josep M. Torras
Gerent