collegi

collegi
El blog del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona vol ser una continuació del web corporatiu col·legial amb les particularitats pròpies d'aquest recurs com són les reflexions de caire més personal, així com una eina més de suport a la presència del Col·legi a les xarxes socials. Volem que sigui un espai obert de comentaris i reflexions sobre la nostra professió, on hi pugui haver un diàleg que ens enriqueixi a tots plegats: mediadors, asseguradores, perits i consumidors.

divendres, 27 de juny de 2014

Benvinguts al blog!

Benvolguts i benvolgudes,

Avui el nostre Col·legi enceta un nou espai de comunicació, continuant fent camí a les xarxes socials, tal com vaig avançar al meu inici del mandat, on hi volem fer paleses les nostres reflexions, tant les personals com les col·legials.

Primer vam començar amb un redisseny del web l’any 2012, després, el 2013, ens vam fer presents al facebook i al twitter i, avui, amb aquest nou mitjà, pretenem que les inquietuds/preocupacions de la mediació, que són moltes, figurin en aquest blog i que aconseguim un feedback permanent.

Les noves tecnologies són cada cop més importants a la nostra vida diària i nosaltres pretenem que aquesta nova eina -que esperem que sigui profitosa i reflexiva- tal com diu l’arrel del mot anglès, blog (de web i log= diari),  es converteixi en una bitàcola digital per a tots nosaltres.

Jordi Triola Guillem
President
Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona