collegi

collegi
El blog del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona vol ser una continuació del web corporatiu col·legial amb les particularitats pròpies d'aquest recurs com són les reflexions de caire més personal, així com una eina més de suport a la presència del Col·legi a les xarxes socials. Volem que sigui un espai obert de comentaris i reflexions sobre la nostra professió, on hi pugui haver un diàleg que ens enriqueixi a tots plegats: mediadors, asseguradores i consumidors.

dilluns, 27 d’octubre de 2014

Nou estudi de mercat

Benvolguts/udes,

L’any 2010 un grup de companys/es del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona, amb l’objectiu comú de poder aportar al Col·legi les inquietuds del sector de la mediació d’assegurances, vàrem iniciar un conjunt de trobades que varen donar lloc a la comissió d’estudis de mercat i a la realització d’aquests estudis, gràcies a la col·laboració de la mediació d’assegurances gironina.

Fins avui ja són 5 els estudis de mercat que hem realitzat:

2010. Grau d’incidència de la mediació d’assegurances professional en els diferents segments empresarials de les comarques gironines.

2011. Opinió de les entitats asseguradores sobre la mediació d’assegurances gironina.

2012. La visió de l’activitat professional de la mediació d’assegurances gironina.

2013. Valoració del Col•legi de Mediadors d’Assegurances de Girona per part dels seus col·legiats.

2014. La successió de les empreses familiars de mediació d’assegurances.

Pel que fa a aquesta darrera enquesta, el dia 19 de setembre ens vàrem reunir els companys que conformem la comissió d’estudis de mercat per extreure les conclusions derivades de les respostes que els professionals de la mediació d’assegurances gironina ens van facilitar.

En tota l’anàlisi hem tingut en compte que realment les empreses de la mediació gironina són empreses familiars i majoritàriament microempreses, tant des del punt de vista d’efectius com des de la vessant de volum de negoci. Un dels fets que cal destacar és la trajectòria professional de les pròpies activitats, ja que ens trobem en gran part amb negocis de les assegurances de més de 20 anys, i que  respecte a un 88% dels enquestats estaríem parlant d’empreses de primera o segona generació familiar. Així mateix hem constatat que la majoria de les activitats de mediació d’assegurances es varen iniciar com a agents d’assegurances per posteriorment transformar-se en corredors d’assegurances i que la majoria d’elles han adoptat la forma societària com a sistema de tributació fiscal i mercantil; podríem pensar que estem parlant d’una millor tributació en els impostos i d’una garantia del patrimoni personal dels col·legiats.

Al llarg de la vida de l’empresa hem detectat que hi ha hagut canvis en els rams que treballava l’activitat, en diversos casos s’han incorporat els rams particulars i en d’altres, els rams tècnics i pimes; tot i que no ens ha deixat indiferents el fet que un 42% dels enquestats al llarg de la seva trajectòria professional no ha introduït cap variació en els rams que assessorava.

Sorprenentment, i més en els moments de crisi econòmica que estem vivint, un 69% dels enquestats han respost que les seves empreses tenen una evolució positiva. Per tant, podríem fer-nos la reflexió de si l’activitat de mediació d’assegurances és una veta de mercat empresarial, ja que pocs sectors econòmics podrien parlar d’increments positius dels seus negocis.

Bé, aquests apunts només són una breu reflexió en veu alta, en els propers dies tindreu tot el desenvolupament de l’enquesta del 2014, que de ben segur no us deixarà indiferents, i en podrem parlar a través d’aquest blog.

Salutacions,

David Domènech
Responsable de la Comissió d’estudis de mercat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada